Az energiaaudit szerteágazó átvilágítás

Energiaaudit

A nagy vállalatok energiafogyasztására az utóbbi években olyan jogszabályt dolgoztak ki, melytől az energiafelhasználás csökkenését remélik. A törvényhozók az energetikai mérnökök alkalmazását tekintik a jelenlegi legjobb megoldásnak, hiszen az energiaaudit alatt hasznos szakmai tanácsadóként és megfigyelőként vannak jelen.

Természetesen, ennél sokkal átfogóbb az energetikai szakreferensek munkája, azonban az audit fontos állomása az energiahatékonysági folyamatnak. A törvény értelmében a magas energiafogyasztással rendelkező gazdasági társaságok és intézmények 2015-től négyévente kötelesek az energiaaudit lebonyolítására.

Ezt a tevékenységet auditáló szervezetekkel vagy auditorokkal lehet elvégeztetni. Az audit nagyon szerteágazó energetikai átvilágítás, mely az energia-felhasználás minden területére kiterjed. Több felmérésből áll, úgy mint a preaudit, az általános energia audit és a beruházás audit. Mindhárom alkalmazható önállóan és együtt is egy komplex energia-megtakarítási program több, egymásra épülő részeként.