A klasszikus magyar költők versei a ma emberéhez szólnak

A klasszikus magyar költők versei, különösen számunkra, akik ezt a ritka és csodálatos nyelvet anyanyelvként birtokolhatjuk, örökérvényű kincsek, sőt, sokszor mentőövek ebben a kétségtelenül viharos, zaklatott modern korban.

E költemények, bár sok-sok évtizeddel ezelőtt íródtak, olyan időtlen igazságokat hordoznak magukban, amelyeket a javunkra fordíthatunk, ha úgy érezzük, elvesztettük az irányt – de akkor is, ha a lelkünk csupán megnyugvásra vágyik.

Magyar költők versei – az írott szó ereje

Az írott szó erejét semmi sem szoríthatja korlátok közé, a sírban nyugvó nagy magyar költőink időn és téren keresztül szólnak hozzánk ma is. Egy-egy zűrzavaros, lelket és elmét egyaránt kimustráló nap után érdemes belemerülni ebbe a csodálatos világba, s hagyni, hogy a költemények szépsége magával ragadjon, megvigasztaljon és erőt adjon az akadályok leküzdéséhez. Természetesen a kortársakról sem kell – és nem is szabad- megfeledkezni. Viszont kétségtelen, hogy ma, amikor a modern társadalmi megítélés szerint az értéktelen is értékessé „minősülhet”, nehéz megtalálni az igazi gyöngyszemeket.

Wass Albert versek vonzásában

Kevés olyan irodalmi alak van a magyar kultúrában, aki annyira ellentmondásos volna, mint az erdélyi származású Wass Albert. Személyiségét, egész lényét és munkásságát át – és átszövik ezek az ellentmondások: vannak, akik az egekig magasztalják, mások támadják. S bár szépirodalmi berkeken belül is megoszlanak róla a vélemények, az tagadhatatlan, hogy Wass Albert a magyar költők nagyjai közé tartozik. Gazdag életművében versek és regények is helyet kaptak.

Wass Albert versek a mérhetetlen hazaszeretet jegyében

A tényekkel bizony nehéz birokra kelni, így azt is lehetetlen és hiábavaló tagadni, hogy -megosztó személyiség ide vagy oda – Wass Albert versei megszólítják az embert, s ha már egyszer megszólítanak, a lelkünkbe is bevésődnek. Mélységes mély hazaszeretetről és Istenszeretetről, a magyar nyelv iránt érzett hódolatról szólnak ezek a költemények, és olyan értékeket hordoznak, amelyeket érdemes mélyen magunkban elraktározni.